For english version please scroll down:

วัน เวลา และ สถานที่แข่งขัน

วันอาทิตย์ที่  28 มกราคม 2567
เวลา 03:00 – 07:00 น.
จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย : อาคาร THE EMPIRE 

ประเภทการวิ่ง

 
Half Marathon 21 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 04.00 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ
- รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 ปี (ชาย/หญิง)
**เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด

Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 04.30 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 ปี (ชาย/หญิง)

Fun Run 4.2 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย/หญิง)

ค่าสมัคร
Half Marathon  
Mini Marathon  
Fun Run  
21 กิโลเมตร  
10.5 กิโลเมตร  
4.2 กิโลเมตร  
750 บาท
650 บาท
550 บาท

โดยนักวิ่งทุกระยะที่สมัครจะได้รับ Runner Pack ประกอบด้วย

เสื้อ T-shirt CBD We Run ที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Pet) / ขวดน้ำซิลิโคนพับได้

**ผู้เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก FINISHER MEDEL จากฝาขวดรีไซเคิล

(กำหนดเวลาเข้าเส้นชัยเฉพาะ 21 กิโลเมตร ไม่เกิน 07:00น.)

การรับสมัคร

1. รับสมัครผ่านระบบ online ที่ https://www.CBDWeRun.com/
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น M at The Empire ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา  9:00 -18:00 น.

ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
 
 
รางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 21 กิโลเมตร

1. ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
2. ผู้เช้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับเงิน รางวัลดังนี้
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท
- อันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

1. ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
2. ผู้เช้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับเงิน รางวัลดังนี้
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
- อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 4.2 กิโลเมตร

1. ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
2. ผู้เช้าเส้นชัย 2 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับเงิน รางวัลดังนี้
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- อันดับที่ 3 เงินรางวัล 900 บาท

กติกา

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลต้องสามารถแสดงหลักฐานทางราชการเพื่อ พิสูจน์อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด โดยบัตรประชาชนตัวจริง
3. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มี หลักฐานไม่สมบูรณ์
*ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์จัดแข่งขันและมอบเงินรางวัล ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครในแต่ละประเภท เกิน 10 คนขึ้นไป