แจ้งโอนเงินค่าใบสมัคร CBD WE RUN


รหัสการสมัคร
Application No.
เช่น eg. 00999WRUN
ปีเกิดของคุณ
Birth Year
วันที่โอนเงิน
Transfer date
เวลาที่โอนเงิน
Transfer time
:
  (HH:MM / ชั่วโมง:นาที เช่น 16:31)
จำนวนเงินที่โอน
Total amount
บาท (THB)
อัพโหลดภาพสลิป
Payment Slip
Required

* อัพโหลดภาพสลิปการโอนเงิน / Payment slip is required.
 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนแจ้งโอน
Please re-check your input data before submit.


*ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งโอนได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
E-mail : CBDWeRun@gmail.com (In case of technical problem caused to payment confirmation, please contact us at CBDWeRun@gmail.com)