กำหนดการ
 
03.00 am

เปิดอาคาร และอาคารจอดรถ ชั้น B3-B5
Building and parking space open on basement floor B3-B5.
**โปรดใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เท่านั้น
**Please use Narathiwas road for the entrance parking only.

03.15 am

เปิดรับอาหารว่างก่อนการแข่งขัน บริเวณประตูทางเข้าอาคารหลัก ชั้น G
Snacks are available at main entrance G floor.

03.20 am

เปิดจุดรับฝากของ บริเวณชั้น M ห้องสาทร
Leave baggage open M floor Sathorn room.

03.30 am

เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในบริเวณงานและบูธสปอนเซอร์
Start announcement of activities and sponsor booths

03.40 am

การนำวอร์มอัพ
Warm up activity

03.50 am

เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน
Ready for the race.

04.00 am

21 กม. ปล่อยตัว
21 K. Start

04.30 am

10.5 กม. ปล่อยตัว
10.5 K. Start

05.00 am

4.2 กม. ปล่อยตัว
4.2 K. Start

06.00 am

การนำวอร์มดาวน์
Warm down activity
เปิดรับอาหารหลังการแข่งขัน จุดบริการอาหารด้านหน้างาน
Food are available food zone at main entrance G floor.

06.30 am

มอบโล่รางวัลและเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
Winner awards presentation ceremony.

07.00 am

จบกิจกรรม
Marathon event end