ข้อแนะนำชาว Empire Tower We Run

 

  • เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ควรศึกษาเส้นทางการวิ่ง และฝึกซ้อม เตรียมร่างกายให้พร้อมเสมอ
  • ควรศึกษาเส้นทางการเดินทาง / พื้นที่จอดรถ และมาถึงงานก่อนเวลาที่กำหนด
  • สนุกไปกับกิจกรรมการ Warm Up ร่างกายร่วมกันก่อนการแข่งขัน และการ Cool Down  & Stretching หลังจบการแข่งขัน
  • เชิญทุกท่านร่วมส่งต่อสิ่งดี ๆ ช่วยกันลดประมาณขยะ เพื่อสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า