หมายเหตุ

-ค่าสมัครสำหรับหนึ่งรายการต่อคน
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ทางรัฐบาลกำหนด
-ระบบสามารถรับชำระค่าสมัครออนไลน์ได้ด้วยวิธีการโอนเงิน/ฝากเงิน และ บัตรเครดิต/เดบิต (ช่องทางบัตรเครดิต/เดบิต มีค่าธรรมเนียม 5%)
-สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี
-ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
-งดการลงทะเบียนรับของที่ระลึกในวันงานทุกกรณี
-กรณีระบุให้จัดส่ง Runner Pack ทางไปรษณีย์ในขั้นตอนการสมัคร เมื่อมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงการรับจากที่ระบุไว้    (เจ้าหน้าที่ขอยกเลิกการคืนเงินค่าจัดส่ง ทุกกรณี)

-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด)
-ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัลตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.cbdwerun.com/ 
Facebook : CBDWerun
Tel : 0997561818